03 Čvn

Víno v lékařství

sklenka-cerveneho-vinaSlavný lékař Hippokrates z Kosu (460-370 př. n. l.) tvrdil, že „Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku jak zdravému, tak nemocnému, budiž však podáváno ve správné míře podle tělesné stavby jednotlivce.“ Dále říkal, že víno může zahnat horečku, desinfikovat a krýt rány a působit močopudně.

Rituál vína u židů a později u křesťanů vycházel také zřejmě z rozpoznání jeho příznivých zdravotních vlivů. Strořecký výraz pro víno „nektar“ znamená v překladu „uniknout smrti“.

Pití vína se uplatňovalo v prevenci různých chorob. V době, kdy téměř všechny zdroje pitné vody byly znečištěny a obsahovaly nebezpečné bakterie, umírali naši předkové houfně na střevní infekce, jakou jsou dysenterie, tyfus a cholera. Jedinými bezpečenými nápoji byly nápoje připravené kvašením, které neobsahovaly bakterie a neohrožovaly obyvatele střevní infekcí. Proto bylo méně nebezpečné pití vína, které bakterie neobsahovalo, než pít znečištěnou vodu.

(Zdroj: VÍNO NA ZDRAVÍ, Šamánek Milan a Urbanová Zuzana; ISBN 978-80-87138-17-5)