17 Čvc

Nový druh exotické, agresivně expandující vosy se začne brzy šířit do ČR

IMG_4784.JPGNedávno se mi v prostorách našeho vinařství, podařilo odchytit zvláštní vosu. Objev jsem hlásil Přírodovědecké fakultě – Univerzita Karlova v Praze. Podle fotografií se vědci domnívali, že se jedná o Sceliphron caementarium vyskytující se jen v USA, a  byl by to první nález  na území České republiky. Údajně se jedná o velmi agresivně expandující druh vosy, která „přilétla“ z USA do Francie a teď se bude postupně šířit Evropou a možná vytlačí „naše“ klasické vosy. Příchod tohoto druhu vědci očekávají. Docela ráda tato vosa taky bodá.

Lov zvláštní vosy u nás ve vinařství byl zajímavý – vzhledem k tomu, že jsme tohoto tvora ještě nikdy neviděli, cítili jsme se jím v daný okamžik docela ohrožení (vydával zvláštní zvuk a jeho pohyb velmi připomínal dálkově řízenou mini helikoptéru – která ale našla prokazatelnou oblibu u sladších vín..), proto jsme se rozhodli zvíře raději na „dobré moravské víno“ urychleně odchytit. 🙂 

Po bližším zkoumání fotografií nám později pan Jakub Straka, také z Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy upřesnil, že se jedná o druh Sceliphron destillatorium, což je náš původní druh vosy, vyskytující se lokálně na jižní Moravě, i v Jižních Čechách. My jsme takovou vosu nikdy neviděli, proto nás docela vyděsila a měli jsme obavu z ošklivého štípance. Jsme moc rádi, že jsme žihadlo nedostali, a že nás vědci nakonec uklidnili. Doufáme, že tu agresivní vosu z USA u nás ještě hodně dlouho neuvidíme 🙂